THE YAMAGUCHI GROUP
名古屋大学大学院理学研究科  物質理学専攻化学系  機能有機化学研究室
 

464-8602

名古屋市千種区不老町

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻化学系

教授  山口 茂弘

E-mail: yamaguchi@chem.nagoya-u.ac.jpホームページの内容に関するお問い合わせは

yamaguchilab@chem.nagoya-u.ac.jp まで

Contact